DELA

Toppår för Wiklöf Holding

För Wiklöf Holding var 2012 allt annat än ekonomiskt tungt. Tvärtom – året blev ett av de tre bästa i koncernens historia.
Omsättningen ökade med 26 miljoner euro. Även kostnaderna ökade med nästan lika mycket men rörelseresultatet blev trots det 35,6 procent bättre än 2011, 9,6 miljoner euro jämfört med 7 miljoner.
Vinsten före skatter steg från 5 till 7,5 miljoner euro.
Det är inte att undra på att holdingbolagets ägare Anders Wiklöf och koncernchefen Nils Lampi är nöjda.
– Det var ett bra år.
På två år har koncernen investerat närmare 50 miljoner euro – dels i fyra nya helikoptrar, dels i Ålandsbanken och dels i Arkipelags ombyggnad med den nya uteserveringen, samt i olika inventarier och maskiner till den rika floran av koncernbolag.
Har konkurrensen i livsmedelsbranschen påverkat resultatet?
– Det är skarpare läge nu än tidigare, men de negativa förväntningarna som man kunde ha infriades inte.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre