DELA

Toppår för Andelsbanken

Andelsbanken på Åland har två riktiga kanonår bakom sig. Nu vill bankdirektör Håkan Clemes höja profilen ytterligare:
– Andelsbanken har funnits på Åland sedan 1925, men fortfarande tror folk att vi är lite finska. Men vi är en åländsk bank som ägs av ålänningar och som finns bara på Åland!
Anledningen till att Håkan Clemes lyfter fram Andelsbankens åländskhet är förstås den turbulens som rått kring Ålandsbanken och Aktia sparbanks intresse för banken på sistone.
– Det är svårt för folk att förstå att vi är en åländsk bank som bara köper vissa tjänster från den finländska organisationen. Vi tycker att det nu är aktuellare än nånsin att göra det här påpekandet.
Bankens resultat under de två senaste bokslutsåren har varit de bästa hittills. Resultatet 2005 innehöll en del realisationsvinster, men 2006 blev resultatet mycket bra även utan engångsintäkter.
– Ur bankens synvinkel är det bästa just det, att vårt resultat förbättrats kraftigt och att våra marknadsandelar har stärkts.


Ökat mera
Hur mycket marknadsandelarna har stärkts gentemot de andra bankerna har han inget egentligt grepp om. De andra bankerna har verksamhet både på Åland och i riket och specificerar inte siffrorna på samma sätt som Andelsbanken.
– Vår utlåning har ökat med 15 procent medan konkurrenterna har haft en mindre ökning. Vår uppfattning är att vi absolut inte har tappat marknadsandelar utan tvärtom vunnit.
För kunderna är fjolårsvinsten det utbyggda bonussystemet. Målet är att på sikt dela ut 40-50 procent av bankens vinst till dem som använder bankens tjänster.
– I år har vi höjt vår bonusutdelning med 0,25 procent och ska höja med lika mycket nästa år. Bonussystemet innebär att det inte är storägare som får största delen av vinsten utan att alla användare som äger en andel för 100 euro får del av den. Vi tror att när det går upp för våra och andra bankers kunder hur förmånligt det här är så blir vi mycket starka i konkurrensen.


Bonussystemet
Försäkringssamarbetet med Pohjola har, säger Håkan Clemes, gått ännu bättre än man väntade sig.
– Vi tror att ännu fler nappar när det går upp för folk att man kan använda bonusen från hela familjens volym för att betala försäkringspremierna.
Han ger ett exempel på hur bonussystemet faller ut i praktiken: Om familjen har ett bostadslån på 200.000 euro får man tillbaka 480 euro från och med december i år. Har familjen dessutom placeringar och sparar i banken tillkommer ytterligare bonus.
På stämman som hålls den 12 april väljs medlemmar i stället för dem som är i tur att avgå ur förvaltningsrådet. Nomineringskommittén föreslår omval av Folke Engblom, Bernt Erickson, Marcus Eriksson, Birgitta Lundin och Diane Svenblad. Inga nya kandidater har föreslagits inom utsatt tid.
– Men man kan föreslå nya medlemmar också på stämman, fast då enligt vissa regler, påpekar Håkan Clemes.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax