DELA

Tony tar över vid Transmar

Operativa direktören Tony Saarinen, 34 år, har utsetts till ny verkställande direktör för Transmar Ab. Vice verkställande direktör blir nuvarande ekonomidirektören Mats Clemes, 33.
Transmars styrelse gjorde de båda utnämningarna på tisdagen. De nya ledningspersonerna tillträder den 1 september.
Nuvarande vd Kjell Clemes blir då arbetande styrelsemedlem och Senior Advisor i koncernen fram till sin pensionering den 1 september 2011. Kjell Clemes fortsätter tillsvidare även som vd för Ålands renhållnings ab, Fintermos ab och Teknikpartner på Åland.

Spännande
Tony Saarinen har arbetat vid Transmar sedan 2004.
– Efter att i hela mitt yrkesverksamma liv jobbat med transporter, både person- och godstransporter, och nu i över 5 år på Transmar med olika operativa ledarroller, känns det idag både spännande och utmanande, men framförallt naturligt att ta emot stafettpinnen av Kjell Clemes, säger han i ett pressmeddelande.
Mats Clemes har varit anställd i bolaget sedan 2007 och ansvarar för ekonomi och administration i Transmar och koncernen.

Generationsväxling
Vd Clemes och styrelsens ordförande Roger Rundberg kommenterar:
– Vi är glada att Tony och Mats har tackat ja till att ta över som vd respektive vvd inför den stundande generationsväxlingen på Transmar. Vi är övertygade om att de är rätt personer för att utveckla och föra Transmar vidare. Detta utifrån de traditioner och värderingar som vi i Transmar har byggt upp under årens lopp. (ms)