DELA

Tonnageskatten har fastnat i EU

För ett och ett halvt år sedan fick EU-kommissionen Finlands förnyade tonnageskattelag för godkännande. Där ligger ärendet fortfarande, trots att många ändringar redan gjorts.

Troligen kommer lagen tillbaka till riksdagen tidigast i höst. Staten räknar med 30 miljoner per år i förlorade skatteintäkter som en följd av den nya lagen, berättar Kauppalehti.
Kommissionens önskemål är att lagen ska närma sig Storbritanniens och Danmarks tonnageskattemodeller. Enligt kommissionen är den finländska lagen generösare mot rederierna än lagen i de andra EU-länderna.
Passagerarfartygen omfattas inte av de skattelättnader som den nya lagen medger utan de gäller enbart för fraktfartyg.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Annika Orre