DELA

Tomma timmar på yrkesgymnasiet

Trots en omfattande debatt om elevernas scheman på Ålands yrkesgymnasium fortsätter missnöjet från föräldrar och elever.
Enligt föräldrar som Nya Åland varit i kontakt med har eleverna ofta lektioner utan lärare och mycket tid när de förväntas studera själva.
Går du på Ålands yrkesgymnasium? Vad tycker du om schemat?
Kommentera (från kl 8.00) i anslutning till den här artikeln!
Yrkesgymnasiet har sedan en tid två datorsystem, Wilma och Fronter, där tidsplanering inklusive elevers närvaro och frånvaro ska finnas tillgänglig både för lärare, elever och anhöriga. Där finns, enligt föräldrakritiken, alltför sällan studieschemat upplagt.
Nya Åland har tidigare i flera omgångar skrivit om problemen med studietid och lärartillgång på yrkesgymnasiet.
Gymnasiets rektor Inger Rosenberg-Mattsson har förståelse för kritiken, men vill framhålla att läget blir allt bättre.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson