DELA

Tom-Stefan är konsult åt Ikea

Åländske ergoterapeuten Tom-Stefan Witting hjälper Ikea att ta fram barnprodukter som främjar lek och rörelse.
Sådana produkter behövs i dag eftersom många barn spenderar för mycket tid framför tv- och dataskärmen, en fritidssysselsättning som hämmar kreativitet och produktivitet och i förlängningen fysisk och psykisk hälsa.
I fredags var Tom-Stefan Witting inbjuden till Ikeas huvudkontor i Älmhult för att diskutera idéer och visioner som han har när det gäller att utveckla barnprodukter som främjar lek och rörelse.
– Bakgrunden utgörs av att jag i nio år har arbetat som ergoterapeut och jag har då träffat många barn med olika motoriska svårigheter. Undersökningar visar också att barn som rör sig för lite kan utveckla motoriska svårigheter.
Witting säger att alla delar av samhället inte har hunnit ställa om sig till det it-samhälle som uppstått under de senaste åren.
– Dagens barn lär sig lika mycket på en dag som stenåldersmänniskan lärde sig under hela sin livstid, men samtidigt rörde sig stenåldersmänniskan lika mycket på en dag som dagens barn rör sig på två veckor.
Det här oroar Witting. Människan är inte byggd för att sitta och när barn spenderar många timmar framför datorn eller tv:n påverkas kroppen negativt.
– Barns ryggar påverkas negativt. Smärtan uppstår kanske inte förrän senare i livet, men att de sitter mycket belastar diskar och kotor, särskilt felaktiga sittställningar som man ofta ser när barn spelar dataspel.


Utbildar personalen
I somras vände sig Witting till Ikea för att berätta om sina idéer, att skapa möbler och produkter för barn som främjar lek och rörelse. Ikea nappade och Witting skall nu börja samarbeta med företaget i hopp om att så småningom ta fram nya produkter.
– Det är meningen att jag skall fungera som en konsult under produktutvecklingen och så skall jag utbilda personalen på Barnens Ikea.
Ännu är det för tidigt att säga något om exakt vad det är för produkter som skall tillverkas, och det är också för tidigt att säga något om när produkterna kan tänkas komma ut på marknaden.
– Ännu vet vi inte ens om de kommer ut på marknaden. När Ikea tagit fram en produkt skall det göras produkttester med ett par hundra barn och beroende på hur det går bestäms det om produkterna ställs ut på marknaden.
Witting kommer hur som helst inte att göra någon storkova på sin produktidé.
– Jag har gett idén till Unicef, så om det blir några produkter av idén så kommer eventuella royaltypengar att gå till dem.

MALIN LUNDBERG