DELA

Töftöbro bättre än färja

Vad har större miljöpåverkan, en färja mellan Töftö och Prästö eller en bro mellan öarna?
Den frågan har civilingenjörsstuderande Jacob Nordlund från Åland och två andra studerande försökt analysera.
Rapporten heter kort och gott Töftöfärja eller Töftöbro? och är en livscykelanalys av en befintlig bilfärja och en eventuell framtida bro.
Alla tre är blivande civilingenjörer på programmet för miljö- och vattenteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet/Uppsala universitet.
De har gjort sina beräkningar på en lång tidsperiod, 120 år, det vill säga en bros beräknade livslängd. På den tiden hinner fyra färjor förbrukas.
Resultatet av livscykelanalysen visade att miljöpåverkan för att upprätthålla färjtrafik mellan Töftö och Prästö under den givna tiden är större än påverkan för broalternativet för de kategorier för miljöpåverkan som valts.
– Som väntat har konstruktionen av bron större påverkan på miljön än vad konstruktionen av fyra färjor har. Färjans miljöpåverkan kommer till största delen från driften. Livscykelanalysen visar att med dagens teknik skulle en bro ha mindre miljöpåverkan än en färja, är slutsatsen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre