DELA

Tobakssmugglingen ökar kraftigt

Tullen stoppar allt större mängder cigaretter och snus i Kapellskär. På två år har mängden beslagtagen tobak nästan fyrdubblats.
– Det är svårt att kontrollera lasten i lastbilarna som kommer in, säger Mikael Lindgren, chef för operativ ledning på Tullverket i Stockholm.
Hittills i år har tullen i Stockholms län beslagtagit 17,6 miljoner cigaretter. Det är nära fyra gånger så mycket som under samma period 2008. Cirka en procent av smuggelcigaretterna har kommit in via Kapellskär.
– Svårigheten i Kapellskär är lastbilarna. De behöver inte tala om vad de har i lasten, eftersom de färdas inom EU, säger Mikael Lindgren, chef för operativ ledning på Tullverket i Stockholm.

Från Baltikum
Enligt Mikael Lindgren handlar det om organiserad tobakssmuggling där stora partier cigaretter från Ryssland eller Kina smugglas via Baltikum till Sverige.
– Det innebär ett skattebortfall på hundratals miljoner för svenska staten, säger han.
I Grisslehamn beslagtas mindre mängder tobak, och där handlar det framförallt om snus.
– Vi har inte sett någon alarmerande smuggling i Grisslehamn, även om det förekommer större beslag. Där ser också trafiken lite annorlunda ut, med mer turåkande än i Kapellskär.

Eget bruk
I maj beslagtogs 354 kilo snus i Grisslehamn och smugglingen sker främst genom privatpersoner som köper snus för hundratusentals kronor ombord och sen säljer det vidare i Sverige och Norge. Enligt Tullverket finns ingen mängdbegränsning. Däremot får man inte handla snus för över 4.300 kronor för eget bruk.
– Så om personer i gäng på upp till 30 personer köper snus ombord är det svårt att kontrollera att det inte är för eget bruk, säger Mikael Lindgren.

Har koll
I Kapellskär finns ingen kontrollgrupp, eftersom de tullanställda enbart arbetar med klarering. Istället är det personal från Stockholm och Arlanda som har ansvar för att stoppa olaglig införsel.
– Vi är i Kapellskär varje vecka och när det finns behov. Nackdelen med att det inte finns någon kontrollgrupp på plats är att det är svårare att få en lokalkännedom och läsa av vad som är normalt och inte.
Grisslehamn är inte lika prioriterat eftersom resurserna inte räcker till.
”Där är smugglingen inte ett lika stort problem som i Kapellskär. Vi har koll fast vi inte alltid är på plats.”

Dialog med tullen
På Eckerölinjen har man begränsat ransonen ytterligare, till fem stockar snus per gäst istället för snus till ett värde av 4.300 kronor.
– Vi försöker förhindra smugglingen dels genom begränsningen och dels genom prissättningen. Om vi har för låga priser kanske det lockar några att försöka sälja snuset vidare med vinst och det vill vi inte bidra till, säger Tomas Karlsson, vd för Eckerölinjen Ab.
Han tycker att det är viktigt att den goda stämningen bland gästerna ombord bevaras, även om det kan vara ett fåtal som har andra intentioner med sin resa.
– Tullen gör ett jättebra jobb. Vi har en dialog med dem och försöker lösa de problem som dyker upp, säger han.

Linnea Friman