DELA

Tjenankunder ska hushålla med vattnet

Konsumtionen av vatten från Tjenan vatten är dubbelt så högt som vanligt. Därför uppmanas abonnenterna nu att hushålla med vattnet.
Runar Karlsson, ordförande för vattenbolaget Tjenans vatten, konstaterar i ett pressutskick att konsumtionen av vatten är rekordhög på grund av den långvariga torkan. Normalt är går det åt cirka 50 kubikmeter vatten per dygn under sommaren, nu har konsumtionen tidvis fördubblats till nästan 100 kubikmeter.
– Reningsverket har kapacitetstak börjar närma sig så därför är det nu viktigt att alla tar sitt ansvar, säger Karlsson.
Vattenkvaliteten är god, de senaste proven från 26 juni är godkända.
– Beträffande igelkottsalgerna som påträffats vid ytan anses det av experter att kolfiltret klarar av en rening av dessa. Då vattenintaget är på fyra meters djup torde igelkottsalgerna på detta djup vara av ringa mängd., säger Runar Karlsson.
Uppföljning och analyser på nya prover kommer på måndag.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax