DELA

Tjejgruppsmodell ger resultat i Litauen

Sedan 2003 har Mia Hanström regelbundet besökt Litauen för att som utbildare och handledare arbeta med projektet ”Girl power in Lithuania”. Nyligen vistades hon tre dagar i Litauen för att fortbilda och handleda tjejgruppsledare som leder tjejgrupper.
Sedan år 2003 har Ålands fredsinstitut samarbetat med organisationen Missing Persons Families´ Support Center (MPFSC) i Vilnius och drivit projektet där tjejgruppsmetoden speciellt används för att förebygga att litauiska tjejer blir offer för sexslaveri.
– Syftet med tjejgruppsmetoden är även att den skulle ge långsiktiga resultat för jämställdheten i Litauen, skriver Mia Hanström i ett pressmeddelande.

Synliggöra
En tjejgrupp består av 6-8 flickor i tonåren som träffas regelbundet tillsammans med sina två ledare. Tyngdpunkten i tjejgruppen ligger på diskussionen, men blandas med olika aktiviteter. Tjejerna besluter själva vad de diskuterar och gör på träffarna.
– Syftet med tjejgruppsmetoden är, utöver att det är en fungerande metod att stärka tjejer, att synliggöra tjejer. Tjejer är en grupp som ofta osynliggörs som resultat av de manliga normer och värderingar som råder i samhället. Tjejgruppsverksamheten lyfter fram tjejers intressen och kunskap och problematiserar tjejers underordnade ställning. Genom tjejgruppen kan tjejer känna gemenskap och lojalitet med varandra och lära sig att tjejer kan stöda varandra istället för att konkurrera.

Resultat
Målgruppen i projektet är flickor från socialt utsatta familjer som löper störst risk att bli offer för sexslaveri. Även tjejer som har utsatts för sexslaveri och återvänt till Litauen har genom ”Girl Power in Lithuania” kunnat delta i tjejgrupper.
”Girl Power in Lithuania” har uppnått flera resultat. Omkring 200 tjejer är varje år med i tjejgrupper.
– Tjejerna har fått större självförtroende, har lärt sig att ta kontroll över sitt eget liv och sin sexualitet. De har lärt sig rätten att säga nej. De har förbättrat sina betyg, har fått större vilja att studera vidare och har utvecklat framtidsplaner. Tjejer som hade hoppat av skolan har efter inträdet i tjejgruppen påbörjat sin utbildning igen. De har även stärkt sina relationer till lärare och föräldrar och till den egna tjejgruppen, skriver Mia Hanström.
Projektet har fått mycket uppmärksamhet i litauisk media samt hjälpt till att få igång en offentlig debatt om sexslaveri och jämställdhet i Litauen. (ke)