DELA

Tjejer drar sig för att anmäla våldtäkt

De flesta åländska tjejer skulle inte anmäla en våldtäkt till polisen.
Det är en av slutsatserna som dragits efter att projektet Fair sex har avslutats, som har haft syftet att förebygga sexuella trakasserier och sexuellt våld i skolan. Nu har man sökt pengar för att hjälpa skolorna att omsätta teori i praktik.
Projektet, som startade förra året, har bland annat inkluderat workshops för åländska elever i gymnasiets andra årskurs och lärarfortbildning. Dess syfte har varit att hjälpa skolorna att motverka och hantera sexuella trakasserier och sexuellt våld och kom till efter att enkätresultaten från ”Hälsa i skolan” kom ut förra året.
Under året har alla lärare i åländska högstadium och gymnasier fått ta del av projektets fortbildning som de i sin tur har integrerat i skolundervisningen. Något som har uppskattats, enligt projektledaren Ulrika Navier.
Något som sticker ut i redovisningen av resultaten från projektet är attityden bland åländska flickor om huruvida de skulle anmäla en våldtäkt till polisen. Bara tre av 160 tillfrågade flickor svarade ja.
– Den vanligaste förklaringen till varför man inte skulle vilja anmäla var att ”ingen skulle tro mig”. Och att det inte skulle vara värt för dem att gå i genom hela den processen och utsätta sig själva för det, säger Ulrika Navier.
Läs mer i papperstidningen!

Carin Karlsson