DELA

Tjärasfalten kostar landskapet 1,2 miljoner euro

Årets första tilläggsbudget är presenterad och doftar tjära. Ett anslag på 1,2 miljoner behövs för att omhänderta den giftiga tjärasfalt som landskapet har i lager.
Landskapsregeringen föreslår också att trafikavdelningen ska få en teknisk inspektör för att öka det nautiska kunnandet på avdelningen. Vidare föreslår man en ändring att flerbostadsfastigheter kan få stöd för solvärmesystem och att en tjänst som studiehandledare för alla gymnasialstadieskolor ska inrättas. Tjänsten är ett steg i gymnasialstadiereformen.
I tilläggsbudgeten föreslår man att anslag för räntestöd för bostadsproduktion ska minskas eftersom räntorna varit och är så låga.
Även omstruktureringen av sockersektorn finns med, där sockerbetsodlare ska få hjälp att ställa om produktionen.
Tilläggsbudgeten balanserar på en nettominskning om 5,5, miljoner. Det beror på att 7 miljoner överförs från bokslutet 2009.
Läs mer i måndagens Nya Åland.

NINA SMEDS
nina.smeds@nyan.ax