DELA

Tjänsten som förvaltningschef lediganslås igen

Landskapsregeringen har beslutat att på nytt lediganslå den ordinarie tjänsten som förvaltningschef.
I ett pressmeddelande meddelas att en ytterligare annonsering görs mot bakgrund av tjänstens centrala ställning och i syfte att få största möjliga urval av sökande. De tidigare sökandena till tjänsten kvarstår som sökande i urvalsprocessen.
Behörighetskrav för tjänsten är avlagd juristexamen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och förvaltningsuppgifter.
Ansökningstiden går ut den 18 september 2012.