DELA

Tio vill bli förvaltningschef vid ÅHS

Inom utsatt tid har tio personer lämnat in ansökan till tjänsten som förvaltningschef vid ÅHS. Den nuvarande chefsläkaren Peter Rask finns bland de sökande.
De andra sökandena är ålänningarna Jesper Eliasson, Tomas Lundberg, Niklas Oriander och Niklas Preger, samt Sture Eriksson (Vasa), Riitta Heiskanen (Helsingfors), Marianne Laiberg (Göteborg), Ann Hedberg-Balkå (Sverige) och Marianne Österberg (Helsingfors).
Rekryteringsgruppen sammanträder nästa gång den 2 augusti och då inleds arbetet med att gallra ut potentiella kandidater. Den nuvarande förvaltningschefen Tom Axberg slutar den 1 september och då kan förhoppningsvis den nya träda i tjänst säger ÅHS styrelseordförande Torbjörn Björkman. (ns)