DELA

Tingsrätten undanröjer straffordrar

Tingsrätten fortsätter att undanröja de strafforder som många bilister fått för obesiktigad eller felregistrerad bil under den tid som den åländska lagen haft en lucka.
Sedan den 1 augusti är lagluckan tilltäppt efter att ha funnits i drygt två och ett halvt år.
I förrgår och i går avgjorde tingsdomare Gustaf Nymalm ett 25-tal av de drygt 40 ärenden han fick på sitt bord i slutet av år 2006.
Det var då som åklagaren Jens-Erik Budd upptäckte luckan i lagstiftningen i samband med en rättegång. Luckan uppstod när den nya åländska trafikbrottslagen trädde i kraft 1 december 2004 samtidigt som straffbestämmelserna i vägtrafiklagen upphävdes. Därför blev hänvisningen om besiktning och registrering av fordon verkningslös eftersom uttryckligt stadgande om straff saknades.
Av den anledningen hade polisen ingen rätt att döma ut strafforder för bilister som körde med obesiktigat eller oregistrerat fordon, något som polisen inte hade uppmärksammat förrän åklagaren påpekade det. Efter december 2006 har polisen därför inte skrivit ut dagsböter utan enbart ordningsbot på 35 euro i sådana här fall.


1 augusti i år
Det tog länge innan lagluckan täpptes till. Inte förrän den 1 augusti i år trädde den nya lagen i kraft om besiktning och registrering av fordon – inklusive straffbestämmelse. Luckan blev alltså bestående i två år och åtta månader.
Följden blev att tingsrätten fick sammanlagt ett 80-tal ärenden från åklagaren att ta ställning till. Åklagaren ansåg att strafforderavgörandena måste undanröjas, och så har också tingsrätten bestämt.
Större delen av ärendena är redan avgjorda. I en del fall hade det gått för lång tid mellan strafforderbetalningen och rätten – tidsgränsen är ett år – och i de fallen får de som kört obesiktigat eller oregistrerat inte automatiskt pengarna tillbaka.
De övriga får tillbaka pengarna automatiskt via rättsregistercentralen – med ränta. Gustaf Nymalm ger åklagaren en eloge för att åklagaren gjort arbetet så grundligt att de som har pengar att vänta inte själva behöver agera. Pengarna kommer troligen via postanvisning om några veckor.


Gick hela vägen
Så här säger domaren om lagluckan:
– Det är sånt som kan hända. Fast det är ju synd att lagframställningen gick hela vägen från lagberedningen, genom landskapsregeringen och vidare genom lagtinget utan att någon uppmärksammade luckan.
Vad hade hänt om inte åklagaren hade upptäckt den?
– I något skede skulle den nog ha kommit fram. Jag kände över huvud taget inte till lagluckan innan åklagaren påtalade den.
Jens-Erik Budd påpekar att också de som inte automatiskt får tillbaka de pengar de betalat borde ha möjlighet att få det, men då krävs det att de agerar själva.
– Om någon har dömts fel så ska Högsta domstolen kunna återbryta domen. En ansökan ska i så fall göras skriftligt till Hd.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax