DELA

Tingsrätten medlar i tvist om Vårdöbron?

I dag besluter landskapsregeringen i plenum om man ska anhålla om medling i Ålands tingsrätt i tvisten om det uppsagda entreprenadavtalet med Eriksson Bygg om Vårdöbron.
I går togs frågan upp första gången, då i enskild föredragning med infrastrukturminister Veronica Thörnroos, och beslutet blev då att hänskjuta den till plenum.
Samtal har pågått en längre tid mellan landskapsregeringen och byggföretaget, berättar hon.
– Erikssons Byggs krav handlar om ganska stora summor, och därför tyckte jag det var bäst att hela landskapsregeringen får fatta beslutet om vi ska anhålla om medling, säger hon.
Ministern vill inte säga hur mycket pengar byggbolaget begär i ersättning för att entreprenadavtalet bröts i förtid när det uppdagades att bron är i så pass dåligt skick att det inte var försvarligt att fortsätta reparationen.
– Det är ju det som medlingen kommer att handla om. (ao)