DELA

Tingsrätten friar polisman

Tingsrätten har friat en polisman som åtalats för falsk angivelse och osann utsago i domstol.
– Skönt, säger polismästaren Camilla Hägglund.
Åtalet gällde vad han hade sagt till utredare i en förundersökning och senare i tingsrätten i en rättsprocess mot en man som åtalats för att ha kört moped utan hjälm.
I bakgrunden fanns ett tidigare rättsfall, då polismannen våren 2008 dömdes för att ha skjutit fridlyst sjöfågel. Drygt två veckor senare polisanmälde hans bror en man som skulle ha kört moped utan hjälm. Det var ”hjälmmannen” som hade anmält polismannen för fågeljakten.
Tingsrätten friade mannen som åtalats för trafikförseelse. Den åtalade hävdade att han inte hade kört moped på många år och att hans hälsa var så dålig att han inte hade kunnat köra moped.
Sedan åtalades polismannen på nytt, nu för falsk angivelse i polisens förundersökning och osann utsaga inför domstol. Åklagaren Jens-Erik Budd såg ett möjligt motiv, att polismannen ville hämnas för att han hade blivit polisanmäld för fågeljakten.


Förde sin egen talan
Den åtalade polismannen förde sin egen talan i rätten i går. Det förklarade han med att han inte är fackansluten och därför inte har tillgång till juridisk hjälp via facket.
Polismannen körde i april 2009 förbi en vespaliknande gulgrön moped och tyckte sig känna igen föraren, som inte hade någon hjälm.
– Jag försökte vända om och se vem det var, men han var inte kvar.
Mobiltelefonbatteriet var urladdat så polismannen åkte hem till sin bror och bad honom anmäla trafikförseelsen till polisen. Det gjorde han.


Psykiskt lidande
Mannen som tidigare åtalats för körning utan hjälm vittnade om hur dåligt han mådde när han misstänktes för ett brott som han inte begått. Han yrkade nu på fyratusen euro i ersättning för psykiskt lidande.
Dagen då den målsägande skulle ha setts på moped på landsbygden var han inne i staden på köprunda tillsammans med sin fru. Det vittnade frun om.
Men hon sade också att maken har en bror som liknar så mycket på honom att folk tar miste på dem. Brodern reparerar ibland fordon och det har hänt att han kört moped utan hjälm.
Och i något skede kan han ha haft en gulgrön moped liknande den som polismannen hade sett. Det sade den målsägande i rätten.
De uppgifterna vägde tungt när rätten fattade sitt beslut bara några timmar efter att rättegången avslutats. Rättens ordförande Pia Jacobsson meddelade sedan att åtalen förkastades.
Rätten finner det inte utrett att den åtalade polismannen haft någon orsak till falsk angivelse. Att det var hans bror som anmälde förseelsen har ingen betydelse.
Åklagaren har trettio dagar på sig att fatta beslut om ett eventuellt överklagande. Han kunde inte ge något besked om det direkt efter att domen kommit.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom