DELA

Tingsrätten fällde tidigare lagtingsman

De två jägarna sköt så många sjöfåglar olovligt att brottet bedömdes som grovt av tingsrätten.
Straffet blev 27 dagsböter för vardera jägaren och deras vapen har staten tagit hand om. En av jägarna var tidigare lagtingsledamot.
Den första maj i fjol patrullerade sjöbevakningen och polisen tillsammans i skärgården för att övervaka sjöfågelskyttet så att ingen tjuvjakt skulle förekomma.
Patrullen träffade på ett par äldre jägare – en av dem tidigare lagtingsledamot – vid en bergklack i Sundskären vid Trutgrund i Lemland där de lagt till med sin motorbåt. Ön tillhör landskapet.


Hittade skjutna fåglar
En sjöbevakare och en polis steg i land för att kontrollera jakthandlingar och fångst. Några meter från jägarnas sittplats hittades en hög döda fåglar på berget – en ejderhane, tre alfågelhonor och en alfågelhane.
En av poliserna kontrollerade jaktlicenser och andra handlingar. Under tiden gick en av sjöbevakarna till jägarnas båt som låg en bit ifrån och hittade då fyra alfågelhanar. Ljud hördes från båten och då sjöbevakaren vände på en plasthink som fanns i båten hittade han en skadskjuten alfågelhona. En av poliserna avlivade den genast.
Jägarna nekade till att ha skjutit fåglarna som låg på berget – enligt dem hade någon annan troligen varit där före. Att en fågel skadskjutits förklarade de med att det skett i misstag.


Erkände tjuvskytte
Jägarna hade tillstånd att skjuta två alfågelhanar var. De andra fåglarna frystes ner i polishuset som bevismaterial.
Samma dag tog patrullen kontakt med kommissarie Olof Lindqvist och jägarnas vapen och patroner beslagtogs.
Den 2 maj förhördes den tidigare lagtingsledamoten som erkände jaktbrottet men nekade till djurplågeribrottet som gällde den skadskjutna alfågeln. Den andra jägaren befann sig på utlandsresa och erkände jaktbrottet den 16 maj, men också han nekade till djurplågeri eftersom han trott att alfågelhonan var död.
Själva ansåg jägarna att brottet inte var grovt utan ville att det skulle betraktas som jaktförseelse. De medgav också djurplågeribrottet i ett senare skede och tingsrätten gick därför med på att de inte behövde vara med personligen på rättegången.


Bara en tidigare dom
Rätten konstaterar i domslutet att sedan tidigare finna bara en jaktbrottsdom gällande tjuvjakt på sjöfågel att jämföra med, den mot en polis och hans far från mars 2008. Rätten bedömde också det nya brottet som grovt eftersom männen skjutit många olovliga fåglar. De borde ha sett skillnaden på ejder och alfågel och hanar och honor, erfarna jägare som de är.
Det färska brottet är ändå aningen lindrigare än det tidigare, skriver rätten, eftersom jägarna i det tidigare målet inte alls sköt sådana fåglar som de hade tillstånd till utan enbart förbjudna fåglar. Också arten använda vettar beaktades.


Böter och jaktförbud
Jägarna dömdes till 27 dagsböter var för jaktbrott, 594 respektive675 euro. Två hagelgevär och patroner övergår i statens ägo och de båda männen är förbjudna att jaga fram till den 16 juni 2011.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax