DELA

Tingsdomaren som går mot strömmen

Tingsdomare Gustaf A Nymalm argumenterar kraftfullt för att rättegångar också i sexbrottsmål ska vara helt eller delvis offentliga.
Han hävdar att öppen rättegång kan vara till nytta för offret.
I en dom som kom den 4 januari i år – försök till våldtäkt – finns ett helt kapitel till försvar för att rättegången inte hållits bakom stängda dörrar.
Gustaf Nymalm pekar på följande omständigheter:
– Principen är att rättegångar ska vara offentliga.
– Enligt lagen om offentlighet vid rättegångar som trädde i kraft 1.10 2007 ska inte heller sedlighetsmål sekretessbeläggs per automatik – tvärtemot rättspraxis som i stort sett hemligstämplat sedlighetsrättegångar helt eller nästan helt om minderåriga är parter.
– Avsikten med den nya lagen var att öka offentligheten, något som framgår av motiveringarna, men rättegången får ändå inte bli motbjudande för brottsoffret.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre