DELA

Tingö byter namn och flagg

Tingö stävar mot nya uppdrag.
Svenska Pallas Group har chartrat lastfartyget i över ett år.
Pallas Shipinvest, ett dotterbolag till Pallas Group i Göteborg, har skrivit avtal med åländska Rederi Ab Tingö om att hyra torrlastfartyget Tingö för 16 månader. I avtalet ingår en 12 månaders option.
– Hon skall gå i norra Europa och då i Östersjön och längs den svenska ostkusten. Men det kan bli någon enstaka resa till Medelhavet också, säger Fredrik Johansson, vd för Pallas Group.
Pallas har ingått ett separat avtal om frakten med OP Svensson Shipping, ett rederirägt befraktningsmäkleri i Göteborg.
– Lasten kommer huvudsakligen att bestå av trä och stål också men också av bränslepellets från de baltiska länderna eftersom fartyget får lasta farligt gods, säger Johansson.
– Besättningen är, som på våra andra fartyg mixad och består av svenskar, polacker, letter och filippiner.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen