DELA

Tillstånd för kistor vid urnlunden

Mariehamns församling får använda området vid begravningsplatsens urnlund för kistgravar.
Det konstaterar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, som undersökt hur vattenkvaliteten där kunde påverkas.
Mariehamns församling vill använda områden av urnlunden söder om begravningskapellet för kistgravar, detta eftersom man hittills inte lyckats komma till beslut om en utbyggnad av gravgården. Områdena det gäller finns i huvudsak längs norra och östra muren, alltså inte de områden där man redan grävt ner aska och urnor.
ÅNHM har nu miljögranskat församlingens planer på och har, enligt ett pressmeddelande, beslutat att den inte föranleder några vidare åtgärder.


Egen kontroll
Miljömyndigheten konstaterar att församlingen vidtagit de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga att vattenkvaliteten i området, men uppmanar samtidigt till egenkontroll och att man ska följa med eventuella utsläpp som sker via dräneringsvattnet samt kontrollera reningen av dräneringsvattnet i en sandfilterbädd som uppförs på området.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax