DELA

Tillfällig talman väljs i dag

LAGTINGET. I dag väljs Centerns Roger Nordlund till talman igen. Men han kan snart efterträdas av Britt Lundberg, bara hon befrias från ministeruppdraget.
När lagtinget sammanträder idag ska man välja en talman och två vicetalmän. Men de som väljs i dag sitter troligen inte länge på sina poster. Så fort regeringsbildningen är klar och den nu sittande landskapsregeringen befrias från sitt uppdrag blir det ändringar.
I dag väljs alltså Roger Nordlund (C) åter till talman enligt Centerns gruppledare Runar Karlsson. Men när Britt Lundberg befrias från sitt ministeruppdrag ska hon troligen axla rollen och Roger Nordlund ta finansministerposten om regeringsförhandlingarna går som planerat.


Lib blir vice…
Liberalerna får som oppositionsparti ta första vicetalmansposten och inte heller där blir det några förändringar från före valet. Gunnar Jansson (Lib) axlar ansvaret men utesluter inte att någon av de nuvarande Lib-ministrarna tar över posten.
– Det är mycket sannolikt att det blir så, säger han till Nya Åland.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds