DELA

Tillbakavisar påståenden om fornminneslagen

Lagstiftningen om fornminnen gynnar markägarna och det finns inget förslag om att försämra deras möjlighet till intrångsersättning.
Det var budskapet när landskapsregeringen blixtinkallade till pressinformation i går.
Förra veckan polisanmäldes lantrådet Viveka Eriksson (Lib), vicelantrådet Britt Lundberg (C) och vissa landskapstjänstemän av markägarna i Saltvik Långbergsöda. Missnöjet bland markägarna kulminerade när en av dem polisanmäldes i höstas efter att ha tagit sand från ett område med stenåldersfornlämningar och förstärktes ytterligare när också landskapets miljöbyrå förra veckan kompletterade polisanmälan – eller enligt markägarna gjorde en ny polisanmälan – med anledning av samma sandtäkt.
Markägarnas juridiska biträde Marcus Måtar har kallat till möte i ungdomslokalen Högtomt i morgon onsdag där syftet enligt annonsen är att bland annat informera om landskapsregeringens pågående arbete att väsentligt försämra markägarnas rättighet till intrångsersättning.


”Stämmer inte”
På gårdagens pressinformation tillbakavisades påståendet av både lantrådet och vicelantrådet. Orsaken till att uppgiften spridits härrör enligt dem från ett tidigare diskussionsunderlag, en kladd, som inte längre är relevant. Där talades om att ändra lagtexten från dagens ”full ersättning” till ”skälig ersättning”.
Enligt fornminneslagens paragraf 12 ges full ersättning ifall en ansökan om att få rubba en fast fornlämning avslås, förutsatt att fornlämningen inte fanns införd i fornminnesregistret när den påträffades. Därför har markägarna i Långbergsöda krävt en registrering av fornminnen – enligt andra handlar det om en omregistrering eftersom fornlämningarna antecknades redan på 1970-talet – och därför har man meddelat att man inte accepterar att de införs i det register som nu är under arbete.
– Vi vill tvärtom underlätta ännu mera för markägarna genom att ta bort tvåårsgränsen för rätten till ersättning i lagen, säger lantrådet och vicelantrådet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre