DELA

Tillägg och förtydliganden om bråket i sångförbundet

Håkan Wickström, ordförande för Finlands svenska sång- och musikförbund, har en hel del tillägg och förtydliganden till artikeln om bråket i gårdagens tidning.
Han påpekar att det är han själv, förbundets verksamhetsledare Toni Sjöblom och ordföranden för förbundets musikråd och musikkommitté Rainer Holmgård som är huvudansvariga för den stora sångfesten Ta i ton i Åbo i juni och att det enbart är för hotellbokningar, mat, transporter med mera som konferensbyrån Konfer i Åbo anlitas.
– I dag arbetar 30-40 personer med sångfesten. All övervakning, koordinering, planering och beslutsfattande samt letande efter sponsorer handhas av ordförande och verksamhetsledare ofta i samarbete med festens organisationschef. Hur mycket pengar byrån får är en affärshemlighet och inget man kan offentliggöra, men beloppet ingår i budgeterade medel för köptjänster i samband med sångfesten, säger han.
Sångfesten ordnas vart femte år.

Ersättning
Beträffande hans ekonomiska ersättning som arbetande ordförande säger han att styrelsen utan hans initiativ gått in för att han får debitera för utebliven arbetsinkomst och för arbetstid han lägger ner på förbundet.
De omkring 1.000 arbetstimmar han fakturerat för under fjolåret motsvarar enligt hans uträkningar närmare sex månaders heltidsarbete och att det hade varit orättvist ifall han inte hade fått ersättning för sitt jobb. Styrelseledamöterna blev på årsmötet berättigade till mötesarvoden, påpekar han.
.Han berättar att han, förutom annat arbete med sångfesten, har hand om alla diskussioner med Åbo stad, politikerna, sponsorerna och kontaktar gästtalare.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre