DELA

Tillaga rödbetan innan du äter

Rödbetor ska ätas ordentligt tillredda. Det rekommenderar Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet.
– Denna höst misstänks rödbetor redan ha orsakat flera matförgiftningsepidemier. I samtliga fall har rödbetor serverats som rårivet i personalrestauranger eller skolor i Finland. Matförgiftningsfall har dock inte rapporterats från Åland, skriver miljöskyddsinspektör Christel Mattsson i ett pressutskick.
De som blivit matförgiftade har snabbt fått symptom, inom en halvtimme efter intaget.
– Typiska symptom är starkt illamående och kräkningar. Symptomen går över inom mindre än ett dygn.
Kokta eller konserverade rödbetor har inte orsakat några konstaterade sjukdomsfall.
– I de mikrobiologiska analyser som hittills gjorts har inga mikrober som orsakar matförgiftningar eller toxiner som sådana mikrober alstrar påträffats i rödbetor. Evira utreder som bäst andra eventuella orsaker till matförgiftningssymptomen i fråga. (mt)