DELA

Till polisen med osäkrat vapen

En man säkrade inte sitt salongsgevär, som hade en skarp patron i loppet, då han i höstas tog sig till polishuset i Mariehamn för att lämna in vapnet för kontroll.
Det står honom dyrt. Mannen döms till 42 dagsböter på sammanlagt 1 764 euro och staten tar också hans gevär, en Anschutz, och de sammanlagt fyra patroner som fanns med.
Enligt åklagaren, som i första hand yrkade på straff för framkallande av fara, har mannen ”genom grov oaktsamhet utsatt andra personer för allvarlig fara till liv och hälsa” och för att det osäkrade geväret ”hade avfyrats ifall någon kommit åt avtryckaren”. Det fanns andra personer i polishusets aula.
Tingsrätten anser däremot att det inte handlar om grov oaktsamhet utan om ovarsam hantering. Rättens motivering är att geväret skulle lämnas för kontroll, att det bara hanterades av mannen själv och en polis och att sannolikheten för att någon skulle ha tryckt på avtryckaren utan att kontrollera om det fanns en patron i pipan inte var särskilt stor. (tt-s)