DELA

Till Åland flyttar flest

Det blir fler och fler invånare i riket. På Åland är ökningen högst i landet. Ökningen beror enligt ÅSUB på inflyttning.
Befolkningsstatistiken för hela Finland visar att befolkningen totalt sett ökade med 9.830 personer under det första halvåret. Antalet inflyttare översteg antalet utflyttare med 6.700 personer. 12.650 personer flyttade till Finland, varav 3.980 var finska medborgare.
Statistiken för enskilda landskap visar att ökningen var störst i Nyland, Birkaland och Norra Österbotten. Åland är det landskap som i förhållande till folkmängden ökar mest: 6 promille, alltså ökade befolkningen med sex tusendelar i förhållande till tidigare antal. Statistiken kommer från Statistikcentralen i Finland.


Flest från övriga Finland
Mest inflyttning inom Finland, alltså personer som flyttar från ett landskap till ett annat, hade i antal personer Nyland och Birkaland. Räknat som andel av befolkningen är andelen inflyttare från Finland också störst på Åland.
Enligt Bjarne Lindström, direktör för Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB, är detta en fortsättning på en lång trend för Ålands del.
– Vi hör till de områden som ökar mest i Norden över huvud taget, och det beror helt på inflyttning. Det finns egentligen inget födelseöverskott, den naturliga folkökningen är ungefär plus minus noll och tillväxten beror på att fler flyttar in än ut. Det går lite upp och ned, men trenden har varit densamma åtminstone de senaste 20 åren, säger Bjarne Lindström.

Erik Hallstensson

erik.hallstensson@nyan.ax