DELA

Tidsfrist för svavelhalt i fartygsbränsle

En tioårig övergångsperiod bör införas för International Maritime Organizations (IMO) krav på att existerande fartyg endast får köras med bränsle som har en svavelhalt på högst 0,1 procent.
Rekommendationen är resultatet av ett åländsk initiativ.
Rekommendationen görs av den parlamentariska östersjökonferensens maritima arbetsgrupp.
Beslutet togs när den parlamentariska östersjökonferensens (BSPC) maritima arbetsgrupp möttes i tyska Schwerin i början av veckan.
Det åländska förslaget om en tioårig övergångsperiod för kravet på att existerande fartyg endast får köras med bränsle med en svavelhalt på högst 0,1 procent fick bifall av Tyskland, Sverige och de baltiska staterna.
Stödet var tillräckligt för att förslaget skall framföras som en rekommendation till BSPC:s årliga konferens som i år hålls i Helsingfors.

Viktigt för de små
Enligt Roger Jansson (M), vice ordförande i den maritima arbetsgruppen, är en övergångsperiod viktig framförallt för små rederier.
– Orsaken är att de små rederierna som har fraktfartyg annars har svårt att klara sig i konkurrensen, säger Jansson.
– Och om de slås ut flyttas transporterna upp på land, vilket är dåligt för miljön, eller tas över av utländska rederier, tillägger han.
Den maritima arbetsgruppen rekommenderar också att BSPC deltar i utvecklingsprojektet ”Clean Baltic Shipping”. Enligt Jansson är projektets mål att göra Östersjön till världens renaste trafikområde när det handlar om fartyg, men han anser inte att det finns en motsättning mellan det förslaget och förslaget om en övergångsperiod för en minskning av svavelhalten i bränslen.
– Logiken är klar. Om de små rederierna slås ut gör det det svårare i längden att få Östersjön rent. I så fall är många av de små lokala rederierna som skall beställa nya miljövänliga fartyg om tio år borta då, säger han.

Långt kvar
Trots att förslaget om en övergångsperiod nu kommer att framföras som en rekommendation till BSPC:s konferens återstår en hel del arbete innan, och om, förslaget blir verklighet.
– Arbetsgruppen rekommenderar förslaget till parlamentets årliga konferens. Det skall godkännas där för att parlamentet skall rekommendera förslaget till de nationella regeringarna som sedan måste jobba för saken, säger Jansson.

Martin Portin

martin.portin@nyan.ax