DELA

Tidningsstriden ger mångfald

”Nyhetast på Åland” är namnet på en ny magisteravhandling från Helsingfors universitet. Det är Isabella Rothberg som undersökt den den åländska mediekonkurrensens inverkan på nyheterna.
Ett av resultaten är att de åländska medierna är ovanligt duktiga på att skapa egna nyheter.

Hur påverkar konkurrensen mellan medierna innehållet i de åländska nyheterna? Det var forskningsfrågan som Isabella Rothberg utgick ifrån i sin magisteruppsats vid Helsingfors universitet.
– Det är väldigt intressant att studera Åland eftersom det är så unika medieförhållanden här, det finns nog inget område i Sverige eller Finland som är så medietätt. På Åland bor 27.000 invånare, men ändå finns det två dagstidningar, public service-radio, kommersiell radio och tv, säger Isabella Rothberg.

Mycket eget material
Det mest intressanta i avhandlingen menar Isabella Rothberg att är den höga andelen unika nyheter i de åländska medierna. Med unika nyheter menar hon sådana nyheter som tidningarna eller radion grävt fram själva, som inte återfinns i något av de andra medierna.
– Jag kom fram till att hälften av nyheterna i varje medium var unika. Det här är en väldigt stor andel om man jämför med svenska undersökningar som har gjorts tidigare på lokalnyheter. Det betyder att det finns en väldigt stor mångfald i de åländska nyheterna.

Konkurrens en orsak
Orsaken till det här tror Isabella Rothberg att är konkurrensen mellan tidningarna.
– Man har höga nyhetsambitioner här. Sedan är det hård konkurrens mellan tidningarna, man gör verkligen allt för att klara sig mot den andra och därför söker man upp mycket egna nyheter.
I sin avhandling har Isabella Rothberg också undersökt om de åländska medierna skiljer sig åt vad gäller nyhetsprofil.
– Om man ser på vilka ämnesområden som är vanligast så var det väldigt lika mellan alla medier. De åländska medierna har mycket hårda nyheter, det är mycket politik, ekonomi och sysselsättning.

Fyra veckors tid
”Nyhetast på Åland” är en kvantitativ undersökning där urvalet baserade sig på alla tidningar och radions Ålandsnytt under fyra veckors tid. Dessutom intervjuade hon tre åländska nyhetschefer.
– Jag valde slumpmässigt två veckor under 2007 och sedan samma period för 2008. Sedan gick jag igenom tidningarna utifrån de olika variabler jag ville undersöka.
Isabella Rothberg kommer från Helsingfors och har stuga på Åland. I sommar arbetar hon på Ålands radio och i höst börjar hon jobba som redaktionssekreterare på finlandssvenska tidskriften Ny Tid.

Siffrorna bakom avhandlingen
Totalt sett var omkring hälften av nyheterna i de åländska medierna unika, dvs. egna nyheter som inget annat medium hade.

Mängden egna eller unika nyheter under 2008:
– Nya Åland: 56 procent (130 stycken)
– Tidningen Åland: 48 procent (98 stycken)
– Ålands radio: 48 procent (67 stycken)

Av tidningen Ålands nyheter tog 23 procent upp samma händelser som Nya Åland och i
Nya Åland var motsvarande andel 20 procent. Radion hade ungefär lika många gemensamma nyheter med Nya Åland som med tidningen Åland.

Av de nyheter som är gemensamma för endast Ålands radio och Nya Åland hade åtta procent samma vinkling och intervjuobjekt, medan resten av nyheterna var olika.

Av nyheter som var gemensamma för endast Ålands radio och tidningen Åland var andelen nyheter med samma vinkling och intervjuobjekt 36 procent.

Så mycket skrev medierna om politik
– Nya Åland: 24 procent av nyheterna
– Tidningen Åland: 29 procent av nyheterna
– Ålands radio: 33 procent av nyheterna

Så mycket skrev medierna om ekonomi
– Nya Åland: 17 procent av nyheterna
– Tidningen Åland: 17 procent av nyheterna
– Ålands radio: 10 procent av nyheterna


John Granlund
john.granlund@nyan.ax