DELA

Tiden rinner ut för Finlandskabeln

Det finns ingen rimlig chans för att Kraftnät Åland ska hinna beställa kabel till den nya Finlandsförbindelsen för reservkraft inom nästa månad.
Alltför många beslut återstår att fatta.
Kraftnät Åland har i många år haft planer på en elkabel österifrån för det åländska reservkraftsbehovet. I dag har man gasturbinen i Jomala Ringsböle, klar 2005 till en kostnad på 15 miljoner euro, i reserv ifall det blir avbrott på Sverigekabeln.
Men det räcker inte. Enligt Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth finns det ett underskott som Ringsböleturbinen inte kan täcka, och underskottet blir större år för år vartefter elförbrukningen ökar i landskapet.
Kraftnät Åland har därför begärt anbud på kabeln. Anbud har lämnats in, men sannolikt kan inget beslut fattas inom den tid som finns kvar.
– Kontraktet måste tecknas inom januari. Så det ser mörkt ut, säger han.
Kraftnät Åland har skickat ansökan till Ålandsdelegationen (ÅD) om 60 procent statsstöd, 75 miljoner euro, för kabeln. ÅD har sänt ansökan till landskapsregeringen för utlåtande. Landskapsregeringen avvaktar i väntan på besked om stödpengar för vindkraftsproduktion. Utan Finlandskabeln kan de åländska vindkraftsproducenterna inte bygga ut vindkraften enligt planerna.
Landskapsregeringen ska först ro vindkraftsstödet i hamn och komma överens om kostnadsfördelningen med statsmakten som inte hittills har varit särskilt tillmötesgående.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre