DELA

Tiden rinner ut för asfaltupplag

Landskapsregeringen har fått problem med 17.000 ton använd vägasfalt som lagts upp på Ab Rafaels område i Jomala Ödanböle.
Tiden för det gällande avtalet går ut i slutet av oktober.
Stig Janson, vägingenjör på trafikavdelningen, berättar om bakgrunden.
– Vi har försökt bli miljövänliga och blanda in 20-30 procent använd asfalt i ny asfalt i vägarbetet. Vi har ett avtal med Ab Rafael att vi får föra asfalten för tillfällig lagring på bolagets område i väntan på användning.
Men så blev det dags att bryta bort den i princip äldsta vägasfalten i samband med en vägombyggnad. Den gamla asfalten innehåller högre koncentration av stenkolstjära än nyare vägasfalt. Gränsen för när använd asfalt måste klassas som farligt avfall och tas om hand som sådant går vid 1.000 ppm 16-PAH, en giftig och cancerframkallande förening.
– När vägen grävdes upp 2007 och i fjol uppdagades det vartefter att tjärasfalten hade blandats ihop med den rena vägasfalten på upplaget trots att det var meningen att problemasfalten skulle sättas i en skild hög. Att asfaltslagren har blandats är det största problemet, säger Stig Janson.

17.000 ton
Totalt har 17.000 ton asfalt lagts upp. Ab Rafael har miljötillstånd för att lagra 35.000 ton använd asfalt på området.
Enligt vägingenjören kan en del av den upplagrade asfalten användas medan annat klassas som farligt avfall.
– I Sverige blandar man ihop sorterna och använder det i ny asfalt. Men det kan inte vi göra, dels på grund av lagstiftningen och dels för att vårt avtal med Ab Rafael går ut den sista oktober.
Flera möten har hållits, men ännu har landskapsregeringen och Ab Rafael inte kommit överens om villkoren för ett förlängt upplagsavtal, till exempel vd som är skälig ersättning för tjänsten.

Brutit mot villlkor
Landskapsregeringen framhåller att det nya avtalsförslaget för fortsatt upplag av asfalt inte får överstiga 206.000 euro eftersom tjänsten då måste upphandlas. Landskapsregeringens åsikt är att en fortsatt upplagring bör bli billigare än så, och konstaterar samtidigt att ”det förefaller som om Ab Rafael inte har efterlevt alla villkor i gällande miljötillstånd”.
Det är, skriver landskapsregeringen i sitt beslut, skäl att notera att man inte kunnat återvinna delar av asfaltmassorna eftersom bolaget blandat ihop dem och inte haft ett sådant register som förutsattes i miljötillståndet.ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax