DELA

Thörnroos talade snus i NR

NORDISKA RÅDET. Glöm inte bort individen i beslutsfattandet, uppmanade Veronica Thörnroos de nordiska parlamentarikerna under onsdagens generaldebatt. Hon berättade bland annat hur utflaggningen påverkar de åländska skatteintäkterna.
Veronica Thörnroos, som utöver trafikminister även är nordisk samarbetsminister för Åland, talade om åländska problem i relationerna med Norden och EU. Samtidigt påpekade hon att det är politiska beslut som ligger bakom gränshindren och att det därför är politikerna som ska arbeta för att rasera dessa.
– När ni stiftar lagar måste ni komma ihåg att fundera över vad den här lagstiftningen betyder för våra omkringliggande regioner runt Östersjön. Hur kommer vår lagstiftning att påverka dem? Kommer den att påverka?

Snusets betydelse
Istället för att diskutera frågorna på ett mer övergripande plan valde hon att lyfta fram ett åländskt individperspektiv.
– Det är svårt att förklara varför han som bor i granngården och tidigare jobbade på ett finskflaggat fartyg och betalade sin kommunalskatt till Åland numera arbetar på ett svenskflaggat fartyg.
Skatten går nu till Sverige och ingenting kommer Åland till godo, säger Thörnroos.
– Det är lite komplicerat att förklara att det egentligen beror på snuset. Jag vet att Sverige under sitt EU-ordförandeskap inte vill höra någonting om Åland och snuset och den orättvisa som vi känner för att vi inte får sälja snus på de fartyg som bär åländsk eller finsk flagg.

Fartyg förorenar
Det är vidare svårt att argumentera för varför en ålänning ska investera 4.000 euro i en avloppsanläggning när 5.000 fartyg passerar utanför Ålands gräns på internationellt vatten, menar Thörnroos.
– De flesta av fartygen släpper sitt avfall direkt i sjön. Det blir ett pedagogiskt problem att förklara att vi vill ta hand om miljön men att vi inte har anläggningar i våra hamnar så att vi kan göra det.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax