DELA

Thörnroos (C) vald till ny minister

I dag klubbades formellt bytet av trafikminister. Liberaler och Center röstade ja medan oppositionen avstod från att rösta.
– Att avstå är mer positivt än ett nej, resonerar Gun-Mari Lindholm (Ob).
Åland har en ny trafikminister. 15 lagtingsledamöter röstade för att Veronica Thörnroos (C) ska ta över posten efter Runar Karlsson (C). 12 ledamöter avstod och 3 ledamöter var frånvarande.
– Eftersom vi själva inte är med stöder vi inte aktivt den ena eller den andra, säger Frisinnad samverkans Johan Ehn.
Gun-Mari Lindholm (Ob) säger att man från Obunden samlings sida varit kritiska att en person i regeringen byts ut i halvtid.
– Men inte fäller vi landskapsregeringen genom att rösta nej. Att avstå är att ge ett tyst bifall.
Mer än hälften av de avgivna rösterna krävs för att byta en ledamot i landskapsregeringen.


Många känslor
Efteråt är Veronica Thörnroos glad.
– Det känns spännande, utmanande och bra. Det känns, helt enkelt!
Själv lade hon ned sin röst.
– Jag tyckte det var lite klädsamt, det var inte så att jag tvivlar på min egen kapacitet.


Mycket jobb
Thörnroos tror att den största utmaningen inom hennes verksamhetsområde är att få en fungerande trafik för begränsade resurser. Några goda råd har hon också hunnit få, bland annat av Runar Karlsson. Thörnroos har förberetts på att det kommer att bli mycket arbete, mer än i lagtinget.
– Som minister har du ju ett eget ansvarsområde.
Eden svor hon på eftermiddagen inför landskapsregering och förvaltningschef Arne Selander.
– Det var mycket högtidligt.


Skolas in
Nu ska den nya trafikministern sättas in i arbetsordningen på landskapsregeringen, till exempel när det gäller hur olika ärenden hanteras.
– Sedan kom det in en enkel fråga om Föglötunneln i dag. Men får jag välja vill jag börja med att verkställa tilläggsbudgeten.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax