DELA

Textnyheter på tv i vår?

Det kan bli textnyheter över den åländska digitala kanalen senare i vår. Men tv-program producerade på Åland kan dröja litet.
Landskapsregeringen har svarat på en fråga från liberalen Mats Perämaa, som anser att också skärgård och glesbygd skall få se åländska program på tv.
I svaret påpekas att landskapsregeringen inte skall lägga sig i utbudet av program, men man konstaterar att radiobolaget behöver extra anslag om man skall kunna sända tv utan att dra ner på den nuvarande verksamheten.
– Landskapsregeringen har inhämtat att tv-sändningar kommer att komma igång under våren, i första hand som textnyheter. I mån av resurser kommer lokala program att köpas in. Kriterierna för inköp kommer då att vara att de fyller av radion ställda krav på public service, skriver landskapsregeringen.

Blev utan pengar
Pia Rothberg-Olofsson, vd för Ålands radio och tv, säger att bolaget är positivt till tv-sändningar, men har mindre resurser än man hade hoppats.
– Förvaltningsrådet föreslog pengar för ändamålet, men det blev inte. Istället minskades vår budget på 50.000 euro, så det är rätt kärvt. Men vi har tittat på möjligheten att sätta ut textnyheter och också köpa in program av frilansare som håller public service-standard.
Det är lagtinget som fattar beslut om landskapets budget och därmed också Ålands radios budget.
Den åländska kanalen sattes in genast när de analoga kanalerna togs bort och man hoppades då på att kunna sända en gång i veckan eller så. Nu är det alltså bristen på pengar som gör att kanalen inte används som det var tänkt.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax