DELA

Textning på finsk tv fixad

MCA har åtgärdat felet med textningen på de finska kanalerna, och jobbar vidare med de olösta problemen.
Tekniskt ansvarige Bosse Karlsson hoppas på helt störningsfria utsändningar i mars, men till stor del ligger bollen hos utrustningsleverantören.
MCA jobbar vidare med de tekniska problemen kring de digitala utsändningarna, och nu i helgen hittade man en intern lösning på de problem som varit med textningen på finska kanaler.
– Det är en tillfällig lösning, men vi har sett att den fungerar, säger Bosse Karlsson.
Orsaken till problemen med exempelvis Yle är att sändarna i Finland använder så kallade dynamiska program, medan MCA:s mottagare använder ett statiskt system. Bosse Karlsson förklarar det med att den finska utsändningen hela tiden byter komponenter, vilket gör det svårt för mottagaren att följa med.
– Vi tar ett exempel: Yle sänder sport, med referat på svenska och finska. Sedan blir det nyheter. Då försvinner det ena ljudspåret, du som tittare måste själv välja ljudspår.

Inte unikt för Åland
Grundproblemet är att Yle har outsourcat sina digitala tv-sändningar till Digita Oy, vars sändningar är tänkta för Digitas egna kunder.
– Det innebär att alla underleverantörer i Finland har problem, det är inte unikt för MCA, säger Bosse Karlsson.
Detta kan förmodligen inte åtgärdas helt och hållet förrän leverantören, som MCA köpt sin utrustning av, löser problemet.
– Det ska vara gjort i mars hoppas vi, och till dess jobbar vi för att förbättra det statiska systemet. Men det är ett problem att Åland är en sådan liten marknad. En digiboxtillverkare i Korea som producerar miljontals digiboxar, de bryr sig inte riktigt om oss, säger Bosse Karlsson.

Liten dator
Bosse Karlsson betonar att man självfallet vill erbjuda så god service som möjligt, men att vissa saker ligger utanför vad MCA kan påverka.
– När den signal vi får in, till exempel från Smedsböle, är störd – då kan vi inget annat göra än att vänta på att den ska bli bättre. Vi kan inte sända ut en bättre signal än den vi får in.
Han påminner också om att problemen ofta beror på sådant som kunden själv kan åtgärda.
– En digibox är egentligen en liten dator, och som alla datorer hakar den upp sig ibland. Då får man helt enkelt dra ur elsladden och sätta i den igen, säger Bosse Karlsson.