DELA

Telefonandelslagets ledning stäms

En medlem i Ålands telefonandelslag har stämt andelslaget och dess vd Stefan Olofsson med målet att få besluten från höstens extrastämma ogiltigförklarade.
Enligt medlemmen strider besluten mot lagen och mot stadgarna.
Ansökan om stämning lämnades nyligen in till tingsrätten.
Telefonandelslagets extrastämma hölls på uppmaning av nästan 300 medlemmar – drygt 12 procent av alla – och totalt var 721 medlemmar representerade antingen personligen eller via ombud.
Extrastämman röstade igenom de föreslagna stadgeändringarna. Ändringarna syftade till att det som hände vid ordinarie andelsstämma tidigare under året, när de förvaltningsrådsmedlemmar som föreslogs för återval ersattes av andra, inte ska kunna hända igen.

Återvalde
På extrastämman förekom ingen diskussion om företaget IP Connects önskan att erbjuda internet för samma pris och för samma villkor som Ålcom som sedan förra sommaren helägs av Ålands telefonandelslag och Mariehamns telefon ab.
Extrastämman återvalde de förvaltningsrådsmedlemmar som valdes bort på ordinarie stämma efter att de tre som valdes i stället hade meddelat att de avgår.
Grunderna för den stämningsansökan som nu lämnats till tingsrätten är att besluten inte har kommit till på lagenligt sätt och att tingsrätten därför bör fatta beslutet att ogiltigförklara dem.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre