DELA

”Tehys krav är kraftiga”

Riksförlikningsmannen gör bedömningen att vårdstrejken vid ÅHS är samhällsfarlig. Strejken skjuts därmed upp. På fredag träffas parterna åter igen för ett nytt medlingsmöte.
– Tehys krav är kraftiga, men diskussionerna har varit bra, säger riksförlikningsmannen Esa Lonka.
Vårdstrejken på ÅHS skjuts upp till den 20 november. Beskedet kom från riksförlikningsmannen Esa Lonka i dag. Det innebär att ÅHS ledning nu får extra tid på sig att planera flytten av patienter och att parterna får förlängd medlingstid.
– Jag tycker att vi har haft bra diskussioner och nu får vi mer medlingstid, vilket var en av orsakerna till ministeriets beslut att skjuta fram strejken, säger Esa Lonka.
Känns det som att parterna har närmat sig varandra något under förhandlingarna?
– Tehys krav är ganska stora och kraftiga, men jag tycker att diskussionerna har varit bra, säger Esa Lonka.


Mer tid för ÅHS
På ÅHS är man lättad åt beskedet eftersom det innebär en ökad tidsfrist för att planera hur patienter ska tas om hand. Enligt Katarina Dahlman har man på ÅHS redan kommit en bit in i planeringsarbetet.
Det man har kommit fram till hittills är att hälsocentralen och akuten ska hålla öppet för akuta fall, tandvården hålls öppen som vanligt och en sluten psykiatrisk avdelning kommer också att vara öppen.
Ögon- och öronmottagningen har inga sköterskor på plats, men tar emot patienter i den mån läkarna hinner med.
Ett operationsteam för akuta fall ska också finnas till under strejktiden och även laboratoriet och röntgen tar emot akuta fall.
Onkologiska mottagningen borde också den kunna hållas öppen, enligt Katarina Dahlman.
I samband med strejken ska även en allvårdsavdelning med 30 platser inrättas dit patienter från medicin- och kirurgiavdelningarna samt från geriatriska kliniken ska flyttas.
Några platser på barnavdelningen kommer också att finnas.
Läs mer i papperstidningen!

Carin Karlsson