DELA

Tehymötet skjuts upp ytterligare

Riksförlikningsmannen Esa Lonka meddelade att han inte tar något beslut om vidare förhandlingar i dag. Tidigast imorgon på eftermiddag tror han sig meddela parterna om vad nästa steg i medlingen blir.
Parterna kan i praktiken själva komma överens om medling på egen hand, men landskapets avtalschef Tiina Robertsson säger att det inte är aktuellt.
– Vi har konstaterat att vi kommer inte vidare, vi behöver en förmedlare som kan föra diskussionen framåt.
Som tidigare rapporterat kommer nästa möte troligtvis äga rum i Helsingfors.
– Personligen tycker jag det är bättre att vara på plats, säger Tiina Robertsson.
Under förhandlingarna som ägt rum på Åland har Esa Lonka deltagit per telefon.
– Det medför ju en del svårigheter, det är inte samma sak som att träffas, säger Esa Lonka.

Heidi Hendersson

heidi.hendersson@nyan.ax