DELA

Tehymöte i Helsingfors på torsdag

Riksförlikningsmannen har kallat Tehy och landskapet till möte till Helsingfors på torsdag klockan 9. Då ska han se var parterna står.
Dessförinnan träffas parterna ensamma i dag för att sondera terrängen.
– På torsdag har det gått en vecka sedan strejken, så vi ska se hur situationen är, säger Esa Lonka som under förhandlingarnas gång inte lagt fram något medlingsförbud.
– Parterna har varit för långt ifrån varandra.
Tehy har begärt att få ha en träff ensam med landskapet innan det bär av till Helsingfors.
I dag klockan 10 har de möte med landskapets representanter.
– Vi vill göra allt vi kan för att få slut på det här, så det är självklart att vi ställer upp på att träffas, säger avtalschef Tiina Robertsson.
Från Tehy deltar alla fyra förtroendemän vid dagens möte. Till mötet i Helsingfors reser förtroendemännen Pernilla Söderlund och Pirjo Åkerblom, och organisationssekreteraren Sara Karlman.
– Vi stannar så länge Lonka vill ha oss där, säger Pernilla Söderlund. (hh/pd)