DELA

Tehy stämmer ÅHS inför arbetsdomstolen

Sjukskötarfacket Tehy drar ÅHS inför arbetsdomstolen för ändrade villkor för operationsavdelningens jourersättningar mitt under pågående avtalsperiod.
I morgon träffas parterna i Helsingfors.
På tisdag hålls muntlig förberedelse i arbetsdomstolen i Helsingfors.
– Det här rör inte i första hand pengarna, för det handlar inte om stora summor. Men det handlar om principen, säger Tehys organisationssekreterare Jörgen Erlund.
Hösten 2010 gick ÅHS ledning genom alla grupper som har jourberedskap inom organisationen. En del ändrades i samförstånd, men kring operationsavdelningens jourberedskap kunde ÅHS och facket inte enas.


Haft bostadsberedskap
Sjukskötarna på operation har haft så kallad bostadsberedskap – de har inte fått lämna sin bostad när de haft jour – och inställelsetiden till sjukhuset har varit 20 minuter efter att telefonsamtalet kommit att de ska infinna sig.
ÅHS valde i samband med genomgången att övergå till så kallad fri beredskap som innebär att jourhavande personal inte är bundna till sina hem. Ersättningen sänktes samtidigt från 50 procent av timlönen som man haft tidigare till 40 procent av timlön. Inställelsetiden ändrades inte utan är fortsättningsvis 20 minuter.
Facket nöjde sig inte med den ensidiga sänkningen av ersättningen.
– Den som har jour är lika bunden som tidigare. Jourersättningen kunde ha sänkts om man samtidigt infört andra lättnader för dem som jourar, men det gjordes inte, förklarar Jörgen Erlund.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre