DELA

Tehy ser över alternativ

Vårdfacket Tehy Åland är besviket över den uteblivna responsen från landskapsregeringen, och grunnar som bäst på vilka åtgärdsalternativ man har att tillgå.
Sedan landskapsregeringen förra veckan meddelade att Tehy också omfattas av villkoren i tjänstekollektivavtalet trots att man inte skrivit under det, men att arbetet med lönekartläggning sker utan deras medverkan, är de två parterna till synes låsta i sina positioner.
– Det enda som egentligen har hänt är att jag har mejlat landskapsregeringen att vi fortfarande inte är klara med förhandlingarna, och att de måste kalla till ett möte, säger Tehys organisationssekreterare Sara Karlman på måndagen.
När – eller ens om – det blir strejk bland vårdpersonalen, vet hon inte just nu.
– Men det jag kan säga är att vi inte nöjer oss med att det inte händer något alls. Sedan behöver inte strejk nödvändigtvis vara den bästa lösningen. Ett alternativ är att att ordna en manifestation, eller så kan vi skriva till olika organ och begära åtgärder mot landskapsregeringen.
Till exempel kan Tehy välja att skriva till EU-kommissionen eftersom landskapsregeringen, enligt Karlman, inte följer EU-regler om lika lön för lika arbete.
– Eller till justitiekanslern beträffande att landskapsregeringen inte följt de finska bestämmelserna. Ett annat alternativ är att gå till domstolen och driva ärendet där. Problemet med att göra skrivelser är att det kan ta tid innan vårt fall handläggs.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung