DELA

”Tehy-pengar” i budgeten

Den heta frågan om lika lön för likvärdigt arbete är aktuell inte bara hos riksförlikningsmannen i dag med anledning av Tehys strejkvarsel.
Den finns också med i det budgetförslag som landskapsregeringen presenterar i dag med början nu klockan 15.
Landskapsregeringen verkar nu mena allvar med löftet om lika lön för likvärdigt arbete, även om satsningen än så länge inte är väldigt stor. I budgetförslaget finns 300 000 euro reserverade för löneutjämning när kartläggningen är klar. Totalt är summan nu uppe i en halv miljon, eftersom det finns 200 000 euro för samma ändamål i höstens tilläggsbudget.
Utöver den halva miljonen finns 65 000 euro i budgeten för själva arbetet att utreda på vilken kravnivå olika arbeten är placerade och kartlägga hur lönerna ligger i förhållande till varandra.
Den här halva miljonen är kopplad till utredningen och får inte användas till lönepåslag i andra sammanhang.

Axplock
Några plock i budgeten visar bland annat att TV-licensen skall slopas och ersättas av något annat sätt att finansiera Ålands radio. I budgeten nämns en mediafond. Vad det blir är ännu inte klart, men 2016 skall det nya systemet införas.
Landskapets samtliga fastigheter, med undantag för det som ägs av ÅHS och trafikavdelningen, skall samlas i ett affärsdrivande, landskapsägt fastighetsverk. På så sätt räknar man med att landskapets egendom kan skötas effektivare.
En hel del pengar satsas nästa år på digitalisering. Bland annat blir det något som kallas en kraftsamling för näringslivet, där landskapet och bland andra högskolan, Ålands utvecklings ab och den kommunala sektorn tillsammans med näringslivet skall ta fram idéer för att locka till tillväxt och inflyttning. 1 miljon euro finns reserverat för att förverkliga idéer som får godkänt.

Paf bidrar
Paf bidrar med 20 miljoner till budgeten. Utöver bidragen till ideella organisation blir det över 6 miljoner euro till olika stimulerande och sysselsättningsfrämjande åtgärder. Bygget av den geriatriska kliniken får 2 miljoner ur Paf-medlen.
Och så vill landskapsregeringen diskutera med riket om att få ta över behörigheten för detaljhandeln med alkohol. Man vill lindra bestämmelserna vad gäller gårdsförsäljning av öl och vin.

Underskott, men inte lån
Rent allmänt kan sägas om budgeten att den trots dåliga tider, underskott också inkommande år och tomt i utjämningsfonden sannolikt kan genomföras utan lån. Det här förklarar landskapets finanschef Conny Nyholm med att det är sällan alla investeringar och andra planer i budgeten förverkligas med en gång och då går det heller inte åt lika mycket pengar som budgeterat.
Dessutom är landskapets likviditet god, det finns pengar i kassan. Som det ser ut nu hamnar den på 37 miljoner euro vid årsskiftet mot beräknade 18 miljoner och ett år senare är likviditeten enligt dagens beräkningar 30 miljoner euro.
Men om allt i budgeten genomförs under nästa år är lånebehovet sett ur dagens perspektiv 16 miljoner euro.

Läs mer i fredagen tidning
I morgondagens Nya Åland har du möjlighet att fördjupa dig mer i budgetförslaget. Redan i kväll kan du läsa e-nyan här på webben, och i morgon bitti dimper papperstidningen ner i tidningsstånd och prenumeranternas postlådor. Missa inte heller Åland24:s nyhetssändning ikväll, den vigs till stor del åt budgeten.

Harriet Tuominen