DELA

Tehy på Åland varslar om strejk

Mariehamn 23.10. Inrikes, fnb

I dag varslade vårdfacket Tehy Åland om strejk för cirka 380 sjukskötare och andra vårdare inom ÅHS.
Tehy har slutat hoppas på att det arbetsvärderingsprojekt, vars syfte är att få till stånd en jämbördig lönesättning, som landskapsregeringen lovat i många år kommer att förverkligas.
– Så lät det också inför Tehy-strejken 2003.
Den strejken pågick i tre och en halv månad.
Budskapet nu är klart: Om landskapsregeringen fortsätter vägra att förhandla om höjda löner inom den kvinnodominerade vårdbranschen marscherar omkring 380 vårdare ut den 6 november.
– Landskapsregeringen har nu två veckor på sig att agera. ÅHS måste också utarbeta en plan för hur man gör ifall strejken bryter ut, säger Tehys organisationssekreterare Sara Karlman.
Tehy vill inte nämna någon siffra på vad fackets krav innebär i euro och cent. Enligt Sara Karlman är det ingen kostnadsfråga utan en fråga om mänskliga rättigheter.
– Vi förstår att det rör sig om stora summor, men man kan också se det som att vårdpersonalen borde ha fått de här pengarna i lönekuverten i många år redan.
Karlman och Tehy Ålands ledning hoppas att strejken kan undvikas.
– Vi har haft många medlemsmöten och kampviljan är stark, säger Pirjo Åkerblom, vice ordförande i Tehy Åland och huvudförtroendeman på ÅHS.
Orsaken till att varslet kom nu är att riksförbundet Tehys fullmäktige i tisdags enhälligt beslöt att ge den åländska aktionen sitt fulla stöd – alltså också ekonomiskt om strejken bryter ut.
Ålands lantråd Camilla Gunell var åtminstone inte i går beredd att ge löften om förhandlingar.
– Läget är allvarligt och vi måste diskutera i huset och med ÅHS som arbetsgivare.
Tehys argument om att lönerna måste höjas i den kvinnodominerade vårdbranschen kontrar hon med att det finns andra kvinnodominerade låglönebranscher.
ÅHS vill att strejken skjuts upp eftersom den enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman kan bli samhällsfarlig.
– ÅHS har påbörjat planeringen för att hantera konsekvenserna av en eventuell strejk. Planeringen koncentrerar sig på att göra allt för att skydda liv, säger Dahlman. (FNB)