DELA

Tehy godkänner personal från bemanningsföretag

Extramötet mellan ÅHS-ledningen och Tehy var snabbt avklarat, på cirka tjugo minuter. Tehys förhandlingsgrupp tillfrågades om de ändrat inställning till skyddsarbete och när svaret var nekande skrev de på ett papper där Tehy godkänner att bemanningsföretag hyr ut personal till ÅHS under strejken.

– Från vår sida är det okej att bemanningsföretagen hyr ut personal till ÅHS, nu hoppas ledningen att ett skriftligt medgivande från oss hjälper, säger förtroendeman Pernilla Söderlund.
ÅHS har haft stora problem med att hitta inhoppande sjukskötare och har kontaktat många bemanningsföretag i Finland och Sverige. Svaret har hittills varit att bemanningsföretagen inte vill hyra ut personal när en strejk pågår.
Från ÅHS sida deltog förvaltningschef Bengt Michelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman och personalchef Solveig Carlsson i mötet.

– Direkt efter mötet skickade vi iväg Tehys godkännande till bemanningsföretagen med en förfrågan om det ändrar deras inställning, säger Katarina Dahlman.
Något svar hade några timmar senare inte fåtts och hon tror att de kan få vänta till måndag på svaren. 

Hur akut är det att få in extra personal? 
– Varje stund är osäker, vi behöver verkligen skyddsarbete. Vi har till exempel inte alls någon röntgenskötare nu och en enda akutsjukskötare när det skulle behövas tre per skift på akuten för att vara medicinskt säkert.

Hur många sjukskötare behövs från bemanningsföretagen?
– I det här skedet har vi inte talat om antal, nu är frågan endast om de ändrar inställning till att hyra ut personal till oss. (as)