DELA

Tehy: Betydande framgångar

Enligt det avtal som Tehy och landskapsregeringen nu har godkänt reserveras en lönepott på totalt 1,5 miljoner euro för arbetsvärderingen. En dryg tredjedel av summan går till vårdpersonalen. Avtalet innehåller också en sanktion om arbetsvärderingen inte har genomförts senast den första maj 2016.
Vårdpersonalen får nu en förhöjning av grundlönerna med 30-70 euro beroende på befattning. Höjningarna läggs på de som redan tidigare avtalats.
– Att vi uppnått att det på Åland byggs ett lönesystem som bygger på arbetsvärdering samt att pengar reserverats för det är betydande framgångar. Det ger nu den utbildade vårdpersonalen både förutsättningar och pengar för att korrigera olägenheter i lönesättningen och främjar också förverkligandet av likalönsmålsättningarna, konstaterar Tehys intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara.
Tehys krav i konflikten var en höjning av grundlönerna, ett lönesystem som grundar sig på en värdering av arbetets svårighetsgrad och att man arbetar mot jämställda löner.