DELA

Tecken i guld till Wikström

Carl-Johan Wikström, medlem av Mariehamns stadsfullmäktige och vuxenutbildningsnämndens ordförande, har tilldelats Finlands kommunförbunds förtjänsttecken i guld.
Detta som erkänsla för ett 30-årigt förtjänstfullt arbete för kommunalförvaltningen. (mt)