DELA

Tätare inspektioner på Skarven

Efter olyckan på m/s Rosella har många uttryckt oro för hur landskapsfärjornas hängdäck inspekteras och fungerar.

Hängdäcken är lite annorlunda konstruerade på m/s Skarven än på Rosella. Förutom att vara fäst i en vajer på varje sida finns också så kallade preventrar som ska förhindra att däcket faller ned om vajrarna inte håller. Preventrarna går in i skotten på ena sidan om hängdäcket. Låsningarna i mitten av hängdäcket är alltid i, utom när däcket hissas upp i högsta läge under taket. Preventrarna låser med hydraulik.
Skarven kontrolleras vart femte år av en utomstående besiktare, och då görs en stor besiktning. Dessutom görs en besiktning varje år av mariehamnsföretaget ASCE, samma företag som inspekterar Viking Lines hängdäck.

Läs mer i dagens Nya Åland.

 

Erik Hallstensson
Ida Kronholm


erik.hallstensson@nyan.ax
ida.kronholm@nyan.ax