DELA

Tarja tog farväl med att tacka Åland varmt

I går lämnade Tarja Halonen uppdraget som republiken Finlands president.
Hennes avskedstal innehöll varma ord om Åland som hon kallade för ett sporrande exempel.
Då det sker ett presidentbyte i Finland hör det till att både den avgående och den nya presidenten håller tal till företrädarna för de högsta statsorganen och de högsta tjänstemännen. Så även i går.
– Jag vill tacka företrädarna för Åland för det varma mottagande och den gästfrihet som alltid visats mig under mina många resor till landskapet. Vårt samarbete har enligt min uppfattning fungerat mycket bra, sade president Tarja Halonen i sitt tal.
– Jag hoppas att Ålands ställning också i framtiden kommer att utvecklas dess befolkning till godo, och jag tror att Åland kommer att fortsätta att vara ett sporrande exempel också internationellt sett.
Halonen konstaterar att Finland sannolikt står inför många utmaningar under den närmaste framtiden och att hon tror att svårigheterna kan övervinnas med hjälp av grundligt övervägande och genuint samarbete mellan samhällets olika parter. Hon betonade också vikten av att bevara finländarnas förtroende för myndigheterna.
– Respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten är den moderna statens grundelement. Med hjälp av god förvaltning kan människorna erfara dessa viktiga frågor i sin egen vardag. För att kunna förverkliga en god förvaltning är det nödvändig att domstolsväsendet och vår tjänstemannakår är beständiga och hederliga. Förtroendet för myndigheternas verksamhet är stort i vårt land, och vi bör göra vårt bästa för att bevara detta förtroende också i dagens snabbt föränderliga värld. När vi lyckas i vårt eget land har våra uttalanden bärkraft också inom det internationella samarbetet.

Nära växelverkan
Finlands nya president Sauli Niinistö riktade sig också till Åland i sitt tal.
– Till de närvarande företrädarna för Åland vill jag konstatera att jag strävar efter en nära växelverkan med er i frågor som gäller landskapets självstyre och välfärd.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen/FNB