DELA

Tarja Pitkä vet hur landet ligger

Det räcker inte med flygfoton för att uppdatera en karta. Med jämna mellanrum måste lantmätarna ut i terrängen för att se hur landet ser ut på nära håll.
Denna vecka kontrolleras norra Åland.
Vart 5–10 år måste Lantmäteriverket kontrollera att kartorna för olika områden stämmer med verkligheten. Denna vecka är Tarja Pitkä och hennes kollegor, som är stationerade i Åbo, på Åland för att kontrollera norra Åland. Senast norra Åland kontrollerades var år 2004. Till Tarja Pitkäs område hör denna gång Vårdö och delar av Sund.
– Varje vår tar vi flygbilder av olika delar av Finland. Sedan går vi igenom flygbilderna och jämför dem med kartor som vi har. När vi hittar något som inte verkar stämma eller som är svårt att tyda från flygbilden noterar vi det och kontrollerar det på plats, säger Tarja Pitkä.
Hon arbetar efter en karta med skalan 1:5 000. På kartan syns markeringar med gul lyspenna. Det är där det måste kontrolleras.
– Flygbilderna tas i april–maj från hög höjd . Man försöker göra det innan lövsprickningen, men det kan ändå finnas saker som inte syns tydligt. Vi vill få en så bra karta som möjligt.
Tarja Pitkä tar sig runt i en bil med Lantmäteriverkets logo på. Hon har gula arbetskläder och hon syns. Ibland undrar folk vad hon gör på deras tomter, men det brukar lösa sig snabbt.
Har ni fortfarande de vita korsen som ibland hittas i naturen?
– Nej, det används inte mer. Det var markägare som ombads sätta ut dem tidigare. Nu kan de användas för punkter med kända koordinater.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds