DELA

Tappat virke driver förbi Åland

Virke som fartyget Dalarna tappade i Stockholms skärgård på onsdagen drev mot Ålands södra skärgård.
Sjöbevakningen varnar för att det flytande virket kan leda till farliga situationer.
Det Gibraltarregistrerade fartyget Dalarna tappade hundratals kubik däckslast överbord nio nautiska mil sydost om Svenska Björn i Stockholms skärgård.
I området blåste det för tillfället upp till 23 m/s.
Lasten bestod av propsvirke. Som jämförelse nämner Sjöbevakningen att en lastbil med släp kan frakta 45-50 kubik props.
Fraktfartyget Dalarna kom från Mersrags i Lettland fortsatte resan  mot Iggesund i Sverige.(pd)